CERTIFIED SUSTAINABILITY MANAGER

CSM Extension képzés korábban végzett hallgatók számára

GB Academy képzés

Az első Certified Sustainability Manager képzés 2021 novemberében indult. Az azóta eltelt kevesebb, mint 3 év alatt 6 évfolyamon közel 300 hallgató végzett.

Ez alatt a rövid időszak alatt nagyon jelentős változások zajlottak le mind a nemzetközi és hazai szabályozói oldalon, mind a fenntarthatósághoz kapcsolódó szakmák elismertsége terén.

A változásokat lekövetve 2024 nyarán teljesen megújul és kibővül a Certified Sustainability Manager képzés, és ezt a többlet tudást szeretnénk a korábban végzettek számára is hozzáférhetővé tenni a kibővült képzéssel párhuzamosan 2024 szeptember 16-án induló CSM Extension kurzusunk keretében.

A képzés a Felnőttképzési törvénynek megfelelően kerül megrendezésre, a felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2023/000273.

BŐVEBBEN »

Képzésünkön kizárólag korábban a CSM képzést végzettek vehetnek részt.

A díj tartalmazza a teljes képzés költségét és a vizsga díját is. A képzési költség tartalmazza a képzés idejére: online tanegységek és kapcsolt tartalmak hozzáférését; személyes konzultációkat az oktatókkal; esettanulmányokat; “jó példa” interjúkhoz való hozzáférést; a résztvevők által kidolgozott akcióterv átbeszélését; személyes vizsgát.

További információért a kedvezményekkel vagy a fizetés és számlázás módjával kapcsolatban kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kinga.bodnar@green-brands.org címen!

Ár / Jelentkezés


290 000 + ÁFA*

A CSM Extension képzés indulása: 2024. szeptember 16.

Regisztrációs határidő: 2024. szeptember 13.

A képzés online elvégezhető tanegységekből és személyes konzultációkból épül fel, végül személyes vizsgával zárul.

*Az árral kapcsolatos további információ és kedvezmények a Bővebben gombra kattintva érhetőek el.

A képzés végére a résztvevő képes lesz a saját cégénél:

 • tovább mélyíteni a jártasságát a fenntarthatósággal, ESG-vel kapcsolatos témákban,
 • azonosítani az ESRS szabványok szerinti legfontosabb fenntarthatósági kihívásokat
 • felmérni a kulcs érintettek fenntarthatósággal kapcsolatos igényeit,
 • ezek alapján összeállítani egy fenntarthatóbb működés irányába mutató akcióterv javaslatot,
 • képviselni ezt a javaslatot a kulcs döntéshozók felé.

Tanterv

Oktatási anyagaink utolsó frissítésének dátuma: 2024. 06. 25.

A tanterv a képzés oktatóinak bevonásával került kialakításra, 6 modulból és 28 tantárgyból áll. Az online felületen egy héten egy tantárgy kerül „megnyitásra”. (A tervezett sorrendet az alábbi felsorolás mutatja.)
Minden tantárgy tudáspróbával zárul. A képzés ideje alatt a „megnyitott” tanegységek folyamatosan elérhetőek lesznek a résztvevőknek.

1. Bevezetés a fenntarthatóságba

 • 1.1 A fenntarthatóság rövid története és közgazdasági összefüggései
 • 1.2 Nemzetközi trendek
 • 1.3 Törvényi szabályozás
 • 1.4 Business conduct: etikus üzletvitel, antikorrupció, vállalati kultúra

2. Fenntarthatóság mérése

 • 2.1 Hatásmérés alapjai
 • 2.2 Átfogó környezeti hatásmérő eszközök tanusítás / auditálás / minősítés / akkreditáció (ESRS G)
 • 2.3 Karbonlábnyom számítás
 • 2.4 Vízlábnyom, ökolábnyom
 • 2.5 Fenntarthatósági jelentés

3. ESG E + S

 • 3.1 Biodiverzitás és ökoszisztémák (ESRS E4)
 • 3.2. Klímaváltozás / klíma-alkalmazkodás (ESRS E1)
 • 3.3. Munkaerő – felelős foglalkoztatás (ESRS S1)
 • 3.4. Hatásviselő közösségek – (ESRS – S3)
 • 3.5 Vásárlók és végfelhasználók – (ESRS  – S4)

4. Erőforrás menedzsment

 • 4.1. Létesítménygazdálkodás
 • 4.2. Vízgazdálkodás, vízi és tengeri erőforrások (ESRS E3)
 • 4.3. Energiagazdálkodás
 • 4.4. Hulladékgazdálkodás
 • 4.5 Levegő, zaj, talajszennyezés (ESRS E2)

5. Termék és szolgáltatás tervezés

 • 5.1 Körforgásos gazdaság (ESRS E5)
 • 5.2 Munkavállalók az értékláncban (ESRS S2)
 • 5.3 Beszerzés, beszállítók
 • 5.4 Csomagolás
 • 5.5 Disztribúció, logisztika

6. Fenntartható vállalatirányítás

 • 6.1 Munkatársi tudatosság
 • 6.2 Kommunikáció, greenwashing
 • 6.3 CSR
 • 6.4 Felelős pénzügyek

Ütemezés


A 210 órás képzés során a hallgatók 6 modul 28 tanegységén keresztül sajátítják el a fenntarthatóság különböző aspektusait.

A képzés időtartama 9 hónap. Egy modul átlagosan 1 hónap alatt, tehát egy tantárgy átlagosan 1 hét alatt kerül feldolgozásra.

BŐVEBBEN »

Az egyes tanegységek online videókból, feladatokból, esettanulmányokból, ajánlott irodalomból, egyéb kiegészítő anyagokból épülnek fel.

A modulokat személyes konzultációval, és gyakorlati feladattal zárjuk.

Az 6 modul befejezését követően a hallgatók a vizsgabizottság előtt egy vállalati fenntarthatósági akciótervvel tesznek tanúbizonyságot a megszerzett tudásról és annak gyakorlati alkalmazásáról.

A CSM képzés vizsga-információi


A képzés zárultával azok a hallgatók jogosultak részt venni a vizsgán, akik az alábbi feltételek mindegyikét hiánytalanul teljesítik:

 • A képzési felületen a tanegységekhez tartozó feladatok teljesítése, az egyes tanegységek legalább 80%-os tudáspróbával való lezárása.
 • A személyes konzultációkon való részvétel (a megengedett hiányzás mértékét figyelembe véve – 1 alkalom).
 • Első öt modul modulzáró feladatainak beküldése a vizsga előtt legalább 2 héttel.
 • A végleges vizsga prezentáció e-mailben való beküldése a vizsga előtt legalább 2 munkanappal.

A vizsga személyesen történik és a vizsgázónak a modulzáró feladatok alapján összeállított vállalati fenntarthatósági akciótervet kell prezentálnia.

A CSM képzés Oktatói

member image

Andriska Pál

ügyvezető Sämling Solution Consulting

member image

Arató Gábor

Manupackaging Magyarország Kft. – CEO

member image

Barta Zsombor

HuGBC Nagykövet, Greenbors Consulting Kft Alapító Partnere

member image

Bartha-Horváth Bálint

körforgásos gazdasági szakértő

member image

Czöndör Gusztáv

ügyvezető ENCO GROUP

member image

Feledy Botond

Red Snow Consulting, Igazgató

member image

Ferenczi Attila

Reco Waste Management Kft, alapító, tulajdonos

member image

Fertetics Mandy

fenntarthatósági szakértő, az Alternate Kft. ügyvezetője

member image

Herner Katalin

a KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója

member image

Jenei Attila

Ügyvezető, Denkstatt Hungary Kft.

member image

Kovács Károly

elnök Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség

member image

Krázli Zoltán

implementációs igazgató GS1 Magyarország

member image

Lévai Gábor

impact szakértő, a GB Academy társalapítója

member image

Litkai Gergely

jogász, humorista, a Dumaszínház alapítója

member image

Márta Irén

igazgató Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)

member image

Molnár Csaba

közösségfejlesztési igazgató MagNet Bank

member image

Siklósi Máté

A CP Contact alapítója, a hazai fogyasztóvédelem ismert szakembere

member image

Sipos Katalin

WWF Magyarország Igazgatója

member image

Szilágyi Artúr

Éghajlatvédelmi szakértő

member image

Szőke Ágnes

Üzleti kommunikációs szakértő Alapító, tulajdonos és az Open Communications üzlet-fejlesztési igazgatója

member image

Wágner Hanna

Stradamus Zrt. Senior Tanácsadója

member image

Wieder Gergő

pénzügyi kockázati, ESG tanácsadási igazgató KPMG

member image

Wiszkidenszky András

A GB Academy társalapítója

Miért érdemes csatlakozni?

A 2021 ősze óta 6 évfolyamon közel 300 hallgatót oktató első hazai fenntarthatósági menedzser képzés, a GB Academy idén ősszel (2024.09.16-án) az európai uniós és hazai jogszabályi változásokhoz illeszkedően kibővített tartalommal indítja el következő, 7. évfolyamát.

Az eddigi 21 tanegységből álló képzési tematika az EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) irányelvével, és a 2023.07.31-én az EU által elfogadott ESRS, vagyis Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabványok első sorozatával összehangoltan 28 tanegységre bővül, és az eddigi 17 fős, gyakorlati szakemberekből álló oktatói gárdához újabb 8 szakértő csatlakozik.

Az első ESRS szabványcsomag 2 általános és 10 tematikus szabványból áll, az utóbbiak környezeti, társadalmi és vállalatirányítási, vagyis az ESG jelentés egyes területeire összpontosítanak.

Képzésünk ezzel a bővítéssel egyszerre ad biztos, gyakorlati alapot a vállalatok környezeti és társadalmi fenntarthatósági kihívásainak átlátásához, tevékenységeinek tervezéséhez, megvalósításához és monitorozásához, valamint az ESG törvény szerinti jelentéstételi kötelezettséghez szükséges ismeretek elsajátításához.

Legyél fenntarthatósági szakértő!