Certified Sustainability Manager (CSM) – Fenntarthatósági Menedzser képzés

Az általános, gyakorlatorientált fenntarthatósági ismereteket és szemléletet oktató Certified Sustainability Manager (CSM) képzést 2021-ben indította el először a független zöld auditokat és márkavédjegyet szolgáltató, Németországból származó GREEN BRANDS magyarországi, regionális vállalata. Fenntarthatósági menedzser képzéseink ma már GB Academy (GBA) név alatt futnak.

Jelenleg még mindig nagy a különbség a nyugat-európai és a hazai fenntarthatósági szakértők száma, felkészültsége között, miközben a vállalatok egyre inkább keresik a fenntarthatósági szakembereket, managereket. Ezt a szakadékot hidalja át a hiánypótló, népszerű, gyakorlatias, első hazai fenntarthatósági menedzser képzés, a GB Academy CSM képzése, amelyet az elmúlt 3 évben már közel 300 hallgató végezte el. Az európai uniós és hazai jogszabályi változásokhoz illeszkedően a GBA 2024 őszén (2024. szept. 16-án) kibővített tartalommal indítja el következő, 7. évfolyamát. 

Miért van szükség fenntarthatósági menedzserekre?

Világszerte hiány van a környezeti fenntarthatóságot értő vállalati, manager szemléletű szakemberekből. Ez a trend Magyarországon is érzékelhető, hiszen az ESG szempontok mind fontosabbá válnak a finanszírozás/befektetések, a munkaerő megtartása (employer branding) de már a vevői preferenciák megőrzése vagy megváltoztatása szempontjából is. A nem pénzügyi jelentési kötelezettség 2024-től a hazai, tőzsdei cégek esetében is fennáll, illetve egyre több nemzetközi vállalat várja el a beszállítóitól az ilyen jellegű információk publikálását. Ezért különösen fontos, hogy minél több jól képzett fenntarthatósági menedzser legyen hazánkban is.

Mit kínál a GB Academy Fenntarthatósági Menedzser CSM-képzése? 

Az eddigi 6 hónapos képzés 2024 ősztől 8 hónaposra bővül, a 21 tanegységből álló képzési tematika pedig 28 tanegységre (az EU CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – irányelvével, és a 2023.07.31-én az EU által elfogadott ESRS, vagyis Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabványok első sorozatával összehangoltan.) Az eddigi oktatói körhöz újabb 8 szakértő csatlakozik, így immár 25 fős oktatói gárda várja a hallgatókat. Az oktatók szakmájuk legjobbjai, akik mind a vállalati oldalt, mind pedig a legjelentősebb környezetvédelmi szervezeteket képviselik.

Az egyes szakterületek, modulok folyamatos aktualizáláson túl +1 teljesen új modullal is bővül az ősszel induló CSM-képzés: az első ESRS szabványcsomag 2 általános és 10 tematikus szabványból áll, az utóbbiak környezeti, társadalmi és vállalatirányítási, vagyis az ESG jelentés egyes területeire összpontosítanak.

Képzésünk ezzel a bővítéssel egyszerre ad biztos, gyakorlati alapot a vállalatok környezeti és társadalmi fenntarthatósági kihívásainak átlátásához, tevékenységeinek tervezéséhez, megvalósításához és monitorozásához, valamint az ESG törvény szerinti jelentéstételi kötelezettséghez szükséges ismeretek elsajátításához.

Miért érdemes csatlakozni?

A GB Academy-n végzett szakemberek az immár 8 hónapos, komplex program elvégzése után képesek lesznek szervezetük számára hosszú távú, holisztikus fenntarthatósági stratégia és akcióterv kidolgozására. A képzés vizsgával zárul, annak sikeres teljesítését CSM tanúsítvány és oklevél igazolja.

A CSM képzés végére a résztvevők a saját vagy egy általuk jól ismert vállalat működésén keresztül megismerik a környezeti fenntarthatóság és az ESG szabályozás legfontosabb alapelveit, ezáltal képesek lesznek:

 • a cégeket stakeholder szemléletben vizsgálni 
 • a legfontosabb környezeti kihívásokat, mérőszámokat azonosítani,
 • ezek alapján egy cselekvési tervet összeállítani, 
 • és azt képviselni a kulcs döntéshozók felé.

A képzés témakörei

 • fenntarthatósági trendek és szabályozás
 • stakeholder szemlélet, 
 • hatásmérés és mérési rendszerek,
 • karbon-, víz-, és ökolábnyom számítás, 
 • biodiverzitás,
 • klímavédelem és adaptáció 
 • jelentéstétel és kapcsolódó szabályozás
 • körforgásos gazdaság, 
 • víz-, energia- és hulladékgazdálkodás,
 • épített környezet, 
 • logisztika és csomagolás, 
 • munkavállalók és érintett közösségek
 • beszállítói kapcsolatok
 • zöld finanszírozás, 
 • CSR és kommunikáció

Hallgatóink számára továbbfejlődési lehetőséget is biztosítunk, valamint remek szakmai programokat és kapcsolódásokat, ha aktív tagjaivá válnak fenntarthatósági közösségünknek, a „GBA Network” – nek. Közösségünkben a képzés elvégzése után is lehetőséget biztosítunk rendszeres találkozásokra és tapasztalatcserére, akár fenntarthatósági üzleti reggelik és workshopok, fenntarthatósági programok, rendezvények, terepgyakorlatok keretében.

A CSM képzés díja az első éves GBA Network tagsági díját is tartalmazza.

Hogyan zajlik a Fenntarthatósági Menedzser képzés?

CSM képzésünk hibrid rendszerű, azaz online megnézhető videókból, azokhoz kapcsolódó feladatokból, esettanulmányokból, tesztekből és tudáspróbákból, valamint havi egy alkalommal élő, csoportos konzultációkból áll. Egy modul egy-másfél hónap alatt, 1 tantárgy általában 1 hét alatt kerül feldolgozásra, azaz összesen 210 óra, 28 tanegység – 28 tematika.

A konzultációs lehetőségek és tanulmányutak személyes kapcsolatteremtési lehetőséget adnak nem csak a szakértőinkkel, hanem a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalati szakemberekkel is.

Partnereink (többek között)

 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
 • Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
 • MagNet Magyar Közösségi Bank
 • Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
 • Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség

A képzés a Felnőttképzési törvénynek megfelelően kerül megrendezésre, a felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/002011.

További információ és jelentkezés: https://hu.gbacademy.online/csm/